14 Μαρτίου 2010

Scorpion-Venom Εξαιρετικό στην καταπολέμηση του καρκίνου

Κλινικές δοκιμές με τη χρήση Scorpion-Venom Δείτε τα αποτελέσματα Εξαιρετικό στην καταπολέμηση του καρκίνου

By: Julio Martínez Molina Εικόνα

Email: digital@jrebelde.cip.cu

Το νέο φάρμακο παράγεται από τον επαρχιακό υποκατάστημα της Εταιρίας LABIOFAM στο Cienfuegos και δοκιμές κλινική απέδωσαν εξαιρετικά αποτελέσματα, ιδιαίτερα στο τελευταίο τρίμηνο του 2008, δήλωσε ο Δρ Φάμπιο Linares, επικεφαλής περιοχή του έργου.

Επί του παρόντος, οι εμπειρογνώμονες προσπαθούν να καθορίσουν το ελάχιστο ποσοστό του ενεργού συστατικού στο φάρμακο, που ονομάζεται TRJC-30. The toxin is so strong that with just one drop, thousands of bottles of the medicine can be produced Η τοξίνη είναι τόσο ισχυρή ώστε με μία μόνο σταγόνα, χιλιάδες μπουκάλια του φαρμάκου μπορεί να παραχθεί

Πολλές από τις δοκιμές έδειξαν σημαντικές μειώσεις των οίδημα, καθώς και η μείωση του πόνου που προκαλείται από την εκφυλιστική δράση των καρκινικών κυττάρων.

I Στην Κούβα, οι κλινικές δοκιμές, επίσης, ότι πραγματοποιείται με άλλα φάρμακα που προέρχονται από το δηλητήριο του σκορπιού κόκκινο (Rophalurus junceus), παρασκευάζεται με διάλυση του φαρμάκου στο νερό και λαμβάνονται από το στόμα.


Παρακολουθεί το εργαστήριο θα είναι ειδικοί από LABIOFAM και άλλα θεσμικά όργανα για να συζητήσουν τα αποτελέσματα και εμπειρίες. The research is a multidisciplinary endeavour with the end objective of obtaining a finished product, meeting international scientific standards, for the treatment against cancer. Η έρευνα είναι μια διεπιστημονική προσπάθεια με στόχο το τέλος της απόκτησης ενός τελικού προϊόντος, συνάντηση διεθνή επιστημονικά πρότυπα, για τη θεραπεία κατά του καρκίνου.

Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου, θα υπάρξει ένα εκπαιδευτικό σεμινάριο για το χειρισμό και την αναπαραγωγή του κόκκινου σκορπιός, ενός ενδημικά είδη στην Κούβα.

Linares JR είπε ότι στην bioterio της »(όπου τα πειραματόζωα που τέθηκαν και χρησιμοποιούνται) στο Cienfuegos, υπάρχουν περισσότερα από 5.000 κόκκινα σκορπιοί, επάνω από το 500 μόλις πριν από ένα χρόνο.

http://www.juventudrebelde.co.cu/cuba/2 ... ng-cancer/

Next previous home

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More