5 Απριλίου 2010

Ὑπερπαραγωγή φασισµοῦ (ἐξάγουµε καί στό Κόσοβο)…

Πόσο φασίστας µπορεῖ νά εἶναι κανείς; Στό ἐρώτηµα αὐτό εἶναι πολύ δύσκολο νά ἀπαντήσει κανείς, ἔστω κι ἄν ἔχει διατρίψει στά χιτλερικά, µουσολινικά καί κεµαλικά κατορθώµατα. Πρέπει γιά τήν ἀκρίβεια νά γνωρίζει τίς ἐκδηλώσεις πού ὀργανώνει ἡ µειονοτική ἡγεσία τῆς Θράκης, σέ συνδυασµό πάντα µέ τήν Μητέρα – Πατρίδα της. Ἕνα πρόσφατο παράδειγµα εἴχαµε µέ τήν παρουσία τοῦ τουρκοµουφτῆ Ξάνθης Ἀχµέτ Μέτε στό Κόσοβο (11-13 Μαρτίου 2010), ὅπου ὁ λεγάµενος πραγματοποίησε διάφορες ἐπαφές µέ Τούρκους τῆς περιοχῆς µά καί συνόδευσε µιά ἀποστολή παιδιῶν πού ἔλαβαν µέρος σέ διαγωνισµό τοῦ τοπικοῦ συλλόγου «Φιλιζλέρ». Τί κάνανε τά 20 αὐτά παιδιά στόν (διεθνή!) διαγωνισµό; Ἀπήγγειλαν τόν ἐθνικό ὕµνο τῆς Τουρκίας καί βραβεύτηκαν ἐκεῖνα πού τό ἔπραξαν µέ τόν καλύτερο τρόπο! Μπορεῖτε νά φανταστεῖτε τί εἴδους ἀνώµαλος νοῦς συλλαµβάνει ἰδέες γιά τέτοιους διαγωνισµούς; Τί καφρίλα µπορεῖ νά συµπυκνωθεῖ µέσα σέ κάποια κρανία; Πάντως ἡ …Ἑλλάδα κατάφερε µιά διάκριση, καθώς ὁ µαθητής τοῦ Κοράν Κουρσού ἀπό τά Μελίβοια Ξάνθης κατέκτησε τή 2η θέση τῆς …ἰδιότυπης Τουρκοβίζιον.

Εικόνα

Πέραν τῆς ἐν λόγῳ ἐκδήλωσης, ὁ Μέτε, ὡς…καλός θρησκευτικός λειτουργός πού εἶναι, συνάντησε τόν Τοῦρκο πρέσβη, τόν ὑπουργό Ἐπικρατείας τοῦ Κοσόβου, ἀξιωµατούχους τοῦ τοπικοῦ τουρκικοῦ κόµµατος, τήν ἰσλαµική ἕνωση τοῦ Πρίζρεν καί τόν ἀρχικαραβανά τῆς στρατιωτικῆς δύναµης τῆς Τουρκίας στήν περιοχή (βλ. φωτογραφία τῆς «Μπιρλίκ»).

Μετά (ὑποθέτουμε ὅτι) γύρισε στήν Ξάνθη καί συνεχίζει νά ζεῖ δίπλα µας, σάν νά µήν τρέχει τίποτε…

Απο ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΣΤΟΠ


http://proxeneio-stop.org/2010/04/%E1%B ... %B1%CE%AF/

Next previous home

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More