6 Μαΐου 2011

Βγάλτε και πάλι τα διαβατήρια για ταξίδια στην Ευρώπη!


«Ναι, µε επιφυλάξεις», είναι η πρώτη αντίδραση της ελληνικής κυβέρνησης στην πρόταση της Κοµισιόν περί προσωρινής αναστολής του δικαιώµατος της ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων για τις χώρες της Σένγκεν που δεν µπορούν να ελέγξουν αποτελεσµατικά τα εξωτερικά σύνορά τους.
Χθες για πρώτη φορά ο Χρ. Παπουτσής «άνοιξε» ένα παράθυρο στις προσωρινές διαφοροποιήσεις στη Συνθήκη Σένγκεν, που µέχρι τώρα αποτελούσε αδιαπραγµάτευτο όρο για την Αθήνα. «Θα συµφωνήσουµε στην ενίσχυση των ελέγχων σε ορισµένες περιπτώσεις στα εσωτερικά σύνορα και µόνο σε έκτακτες περιστάσεις.
Πολιτική, εξάλλου, την οποία η Ελλάδα εφαρµόζει στα λιµάνια τής Ηγουµενίτσας και της Πάτρας, δεχόµενη µέχρι τώρα την κριτική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής», τόνισε, προσθέτοντας ότι θα αυξηθούν οι έλεγχοι των υπηκόων τρίτων χωρών και των παράνοµων µεταναστών που επιχειρούν να περάσουν σε άλλα κράτη-µέλη της Ε.Ε. από τα δύο λιµάνια.....


«Η Ελλάδα σε καµία περίπτωση δεν θα συµφωνήσει σε ένα πισωγύρισµα της Ευρώπης που θα ανατρέπει το κοινοτικό κεκτηµένο», διαβεβαιώνει ο Χρ.

Παπουτσής, ενώ κύκλοι του υπουργείου συγκρίνουν πιθανές αλλαγές στη Σένγκεν µε πολιτικές αποφάσεις ισοδύναµες µε την κατάργηση του ευρώ! Στο κρίσιµο Συµβούλιο των υπουργών Εσωτερικών της Ε.Ε. την επόµενη Πέµπτη η ελληνική θέση θα είναι η συµφωνία της µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι πρέπει να ενισχυθούν οι συνοριακοί έλεγχοι, αλλά θα θέσει εκ νέου το αίτηµα για την κατάργηση του ∆ουβλίνου ΙΙ και την ανάγκη να αναλάβει η Frontex τον ρόλο της επαναπροώθησης των παράνοµων µεταναστών στις πατρίδες τους.

«Η αντιµετώπιση των παράνοµων µεταναστευτικών ροών είναι µία ευρωπαϊκή υπόθεση και η Συνθήκη Σένγκεν θα πρέπει να εφαρµόζεται µε ενισχυµένους µηχανισµούς αξιολόγησης και αυτό να αποτελεί την εγγύηση για την ελεύθερη διακίνηση των ευρωπαίων πολιτών και τη δηµιουργία ενός χώρου ασφαλείας για τους λαούς της Ευρώπης», επισηµαίνει ο κ. Παπουτσής.

Next previous home

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More