16 Νοεμβρίου 2011

ΕΔΩ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΟ (ΨΕΥΔΟΠΟΛΥΤΕΧΝΙΟ)Η " δολοφονημένη" Ηλένια Ασημακοπούλου... ήταν στην πραγματικότητα το μοντέλο Νάνσυ Κριντλαντ από τη Νέα Ζηλανδία

 Έτσι την 14-11-73 εις το κτίριον της Νομικής συνεγκεντρώθησαν 400 φοιτηταί εν ω εντός του Πολυτεχνείου 500 περίπου. Αυτοί ενωθέντες, απετέλεσαν την πρώτην μαγιάν μιάς καλοσχεδιασμένης υποθέσεως, έτσι ώστε την 15-11-73 έξω του πολυτεχνείου ευρίσκοντο 5000 άτομα. Πρότασις εις τον Παπαδόπουλον να διαλυθούν αμέσως, διότι υπήρχον πληροφορίαι ότι η όλη εκδήλωσις θα χρησιμοποιηθή σαν μοχλός ανατροπής του απερρίφθη: “Αυτά ξεχάστε τα. Εισήλθαμε εις την... ομαλότητα!!!”. Στις 1-11-73 το πλήθος ενισχυθέν από πάσης φύσεως στοιχεία, έφθασεν τας 10.000. Τα επικρατούντα στοιχεία και συνθήματα ήσαν σαφώς αναρχικά – κομμουνιστικά. Η ΚΥΠ διαθέτει ωσαύτως ανέκδοτες πληροφορίες για ελευθέρους σκοπευτές που έβαλον κατά του πλήθους, προς δημιουργίαν επί τούτου νεκρών. Οι σκοπευταί αυτοί ήσαν ανατροπείς (Ίδε σχετική ομιλία).

 Η αστυνομία αδυνατούσα να δώση λύσιν εζήτησεν διά του υπ’ αριθ. Ε 54256 Φ 002.5/16-11-73 την βοήθειαν του στρατού. Στις 01.15 ώραν της 17-11-73 αφίχθησαν τα τεθωρακισμένα και στις 02.00 δυνάμεις αλεξιπτωτιστών, οι οποίοι ουδεμίαν έτρεφον εκτίμησιν προς το αναρχικόν φοιτηταριόν που περιφρονητικώς απεκάλουν “χαραμοφάηδες” και “αλήτες”. Στις 03.00 περίπου το άρμα μάχης έρριπτεν την πόρταν και οι καταδρομείς εισήρχοντο εν ω οι έγκλειστοι εξήρχοντο ηρέμως και άνευ χρήσεως βίας.
Συνελήφθησαν 866 άτομα (716 άνδρες – 150 γυναίκες). Εξ’ αυτών 49 φοιτηταί πολυτεχνείου, 268 διαφόρων σχολών, μαθηταί 54 και... εργα΄ται 475! Το σύνολον των εγκλείστων υπελογίσθη σε 1500-2000 άτομα περίπου. Η επιχείρησις έληξεν εις τα 04.00. Τα επεισόδια όμως, βίαια, συνεχίσθησαν μέχρι τις 19-11-73.
-    Απολογισμός: Νεκροί 12 (ουδείς εντός ή εγγύς του Πολυτεχνείου).
-    Τραυματίαι: αστυνομικοί 61, ιδιώται 366 Συλληφθέντες συνολικώς: 2060.
Με την έλευσιν της Ν.Δ. στην κυβέρνησιν ήρχισεν η πλέον σχιζοφρενική και παρανοϊκή ιστορία που ποτέ αυτός ο τόπος εγνώρισεν. Η Βουλή των Ελλήνων κατά σοβαρήν παράβασιν του κανονισμού της το, 1978, σύσσωμη κατέθεσεν στέφανον και ο πρόεδρος της εκήρυξεν επιτοπίως την λύσιν της συνεδριάσεως. Συγχρόνως, ψεύδη πρόστυχα εγράφοντο στα βιβλία των μαθητών δια την περίοδον εκείνην. Και επειδή η έκθεσης πεπραγμένων περί Πολυτεχνείου εθεωρήθη ψευδής, η Ν.Δ. εκινήθη προς ιδικήν της έρευνα. Έτσι, ο εισαγγελεύς Τσεβάς με το υπ. αριθ. 677/1975 βούλευμα και την υπ. αριθ. 723/1975 απόφασην του πενταμελούς εφετείου προκύπτει ότι: Εφονεύθησαν 23 άτομα (2 αγνώστου ταυτότητος (!). Εξ’ αυτών, οι 13 από αδέσποτες σφαίρες, 5 κατά τις επιθέσεις στα υπουργεία και δημ. κτίρια, 2 από καπνογόνα, 2 από κτυπήματα, 1 από εξοστρακισθείσα σφαίρα και άπαντες έξω και μακρυά του πολυτεχνείου και σε συνοικίες της πρωτευούσης.
            Κατά το ΠΑΣΟΚ, ο επαναφερθείς αστυνομικός διευθυντής Σαμπάνης και κατόπιν διαταγής του υπ. Σκουλαρίκη διά έρευναν κατέληξεν σε 12 (!) μόνον νεκρούς. Έπτά από σφαίρες σε διάφορα μέρη των Αθηνών και εκτός Πολυτεχνείου και οι υπόλοιποι 5 σε επιθέσεις εναντίον υπουργείων και οργανισμών. Η έκθεσίς του υπεβλήθη στις 8.2.1982. Συγχρόνως ο φαιδρός Γ.Α. Μαγκάκης εξήγγειλεν ότι το τεχνικόν επιμελητήριον απομένει  “τιμητικάς συντάξεις” στους “σφαγιασθέντας φοιτητάς του Πολυτεχνίου”. Ουδείς όμως προσήλθεν για να... συνταξιοδοτηθή. Ο Ιωάννης Ροζάκος εδήλωσεν 200.000 δρχ. για όποια απόδειξη θανάτου εντός του Πολυτεχνείου ο δε εκ Τορόντο Κ. Χριστόπουλος 5000 δολ. δια τον ίδιον λόγον. Όμως μέχρι τώρα ουδείς ενεφανίσθη! Έξ’ άλλου ο γελοίος Μπέης μιλώντας για ομαδικούς... τάφους απέμεινεν μόνος στην γελοιότητα και κακοήθειάν του, των “τάφων” μη ευρεθέντων.
            Έξ’ άλλου η “Πανσπουδαστική” όργανον του Κ.Κ.Ε. εδήλωκεν ότι το Πολυτεχνείον “ήταν έργον 350 πρακτόρων του Ρουφογάλη” (σ.σ. Αρχηγού της ΚΥΠ επί δικτατορίας).
            Από την άλλην, η Σύγκλητος, με την υπ’ αριθ. 33.437 απόφασιν της 11-10-1975 προς τον εισσαγγελέαν Τσεβάν, δηλώνει ότι ουδείς φοιτητής εφονεύθη εντός ή πέριξ του πολυτεχνείου κατά το τριήμερον και ο ίδιος ο πρύτανις το καταθέτει αυτό ως μάρτυς στις 20-1-1975 στο εφετείον, ούτε κανείς άλλος πολίτης εφονεύθη, βεβαιώνει αργότεραν (1982) στο εκδοθέν βιβλίον του “Η εξέγερση του Πολυτεχνείου”. Να μη αναφερθώ στο αισχρόν δημοσίευμα της ψεύτικης Ηλένιας (γνωστού μοντέλου εις Λονδίνον, νεοζηλανδή Νάνσυ Κρίντλαντ, που εφέρετο ως δολοφονηθείσα, αγαπημένη κάποιου φοιτητού Γ. Ηλιοπούλου) και στα λεχθέντα υπό του Κ. Λαλιώτη (17-11-76 εφ “Αυγή”) ότι “οι μάζες δεν είχαν καμιά διάθεση για αγωνιστική κινητοποίηση”, εν ω ο Α. Παπανδρέου δήλωνε “ο αγώνας του Νοέμβρη δεν αποβλέπει στην αποκατάστασιν της δημοκταρίας· δεν είναι αντιχουντικός...”Παρ’ όλα   ταύτα στο προσκλητήριον... των νεκρών στις 17-11-1983 ανεφέρθησαν 58 ψεύτικα επώνυμα χωρίς ονόματα καί μεταξύ αυτών του δευτεροετούς ευέλπιδος Μεσαρχάκη, ο οποίος ηυτοκτόνησεν εις την σχολήν των Ευελπίδων εις χρόνον άσχετον.
            Όταν πιά το έξαλλον αυτόν καρναβάλι ήρχισεν να ξεφουσκώνη, 8 βουλεταί της Ν.Δ. στις 28-1-82  κατέθεσαν επερώτησιν στην Βουλή για το: “ποιοι οι νεκροί του Πολυτεχνείου”, έλαβον την απάντησιν από τον κ. Πέτσον (16-2-1982) “αυτούς που τιμούσατε και εσείς επί πέντε χρόνια”. Έτσι οι ηλίθιοι απεστομόθησαν... Το Πολυτεχνείον δεν έριξε την δικτατορίαν. Έφερεν άλλην ανοητωτέραν της πρώτης. Έστέρησεν την Ελλάδα από ένα νέον δημοκρατικόν βίον και το χειρώτερον, ήνοιξεν τα πύλας διά τον Αττίλαν 1 και 2. Όσοι φοιτηταί, καθηγηταί, πολιτικοί, πολίτες και Έλληνες πράκτορες συνέβαλλον στο αισχρόν αυτό δημιούργημα, θα πρέπη να ντρέπονται εκ βαθέων. Όσον για την ώρα της αλήθειας, θα αργήση ίσως αλλά όταν έλθη δεν θα αφήση κεφάλι για κεφάλι όρθιο. Αμήν.

            Τα ονόματα των νεκρών παραδεκτά από Ν.Δ., ΠΑΣΟΚ και Δικαστικάς αρχάς έχουν ως ακολούθως:
         1.         Engeland TURIL – Margate 22 ετών ΠλΑιγύπτου
         2.         Θεοδώρου Δ. 5½ ετών Ζωγράφου, Ανακρέοντος 2
         3.         KARAKAS BASR – ALEXANDER 43 ετών ΠλΑιγύπτου, Μύρωνιο
         4.         Καραμάνης Μ. 23 ετών Πλ. Αιγύπτου, Χίου 35
         5.         Κομνηνός Διομήδης 17 ετών Περιοχή Πολυτεχνείου
         6.         Μαρκούλης Νικόλαος 24 ετών Πλ. Βάθης, Χριστομάνου 67
         7.         Μπεκιάρη Β. 17 ετών Ν. Κόσμος, Μετογένους 8
         8.         Μακρυγιάννης Μ. 19 ετών Ιλίσια, Καρδεάδου
         9.         Σαμούρης Γ. 23 ετών Κουκάκι, Κουντουριώτου 7
       10.         Σπαρτίδης Αλ. 16 ετών Πλ. Βικτωρίας, Αγ. Λαύρας 80
       11.         Φαμέλος Β. 26 ετών Γ. Σεπτεμβρίου, Κάσου 1
       12.         Γεριτσίδης Γ. 48 ετών Ν. Λιόσια, Ελπίδος 29

Next previous home

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More