17 Μαΐου 2011

ΟΤΙ ΘΑ ΘΕΛΑΤΕ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΟΥ ΜΑΣ ΚΡΥΒΟΥΝ ΟΙ ΚΡΟΝΙΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ !!!!

 ΟΛΗ ΗΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΕΓΑΛΟ ΠΟΛΕΜΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ-ΟΥΡΑΝΙΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ  ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΡΟΝΙΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΒΟΗΘΩΝ ΤΟΥΣ !!!


Για να μιλήσουμε γι' αυτό τοθέμα πρέπει να ανατρέξουμε στο πρωτότυπο εβραϊκό κείμενο, στο οποίο στηρίχτηκεη ελληνική μετάφραση. Στην εβραϊκή Γλώσσα η λέξη «ΕΛΩΧΙΜ» έχει πολλέςερμηνείες, σημαίνει  Υιοί του Θεού,  η Άρχοντες του Κόσμου και απευθύνεται  στους ανθρώπους που διακρίνονται για την αρετήκαι την τόλμη   τους. Έτσι σε πολλά κείμενα όταν μιλούν γιατους «ΕΛΩΧΙΜ» η ΕΛΛ εννοούν αλλού τουςΑπεσταλμένους του Θεού, και αλλού τα Παιδιά του Θεού (που και τα δύο είναι τοίδιο).
 Συνεπώς, σε πολλές περιπτώσεις οι Υιοί του Θεού μπορεί να αποκαλούνται και  Απεσταλμένοι του Θεού, όπως επίσης και οι ενάρετοι άνθρωποι. Η Ρωμαίο-καθολική Εκκλησία μάλιστα στην επίσημη έκδοση της Καινής Διαθήκης, την Vulgata, μεταφράζει τους «ΕΛΩΧΙΜ» που από εδώ και πέρα θα του ςλέμε ΕΛΛ η ΟΥΡΑΝΙΟΥΣ που είναι  τα Παιδιά του Θεού.
 


         Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΜΕΤΑΞΎ  ΟΥΡΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΚΡΟΝΙΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

ΘΑ ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ ΜΕ ΤΗΝΝΙΚΗ ΤΩΝΟΥΡΑΝΙΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΜΑΧΩΝ ΤΟΥΣ !!!

Από το 1999 έως το 2002,τα αστεροσκοπεία "Μάουνα Κέα" Χαβάης παρατήρησαν και έχουνκαταμετρήσειπερίπου 115 νέους δορυφόρους - φεγγάρια του πλανήτου Διός και 340νέουςδορυφόρους του πλανήτου Κρόνου. <στην πραγματικότητα αυτά είναιαντιστοίχως118 και 360. η αιτιολόγηση της ως άνω πληροφορίας κρίνεται μηδημοσιοποιήσιμη>.Η "ΝASA" ως υποπρακτορείο της εβραίο-σαξονικήςμυστικής αμερικανικήςυπηρεσίας "nsa" απαγόρευσε στους αμερικανούςαστρονόμους καιαστροφυσικούς [να κάνουν] δημόσιες ή πανεπιστημιακές  δηλώσεις αυτών των παρατηρήσεων, μετηναιτιολογία "ζητήματος εθνικής ασφάλειας".

 
Ταυτόχρονα η "NASA"ανέλαβε αποκλειστικώς την διακίνησητων σχετικών πληροφοριών προς  ΜΜΕ καιπανεπιστήμια, μέσω του jpl/nasa. όμως... οι αστροφυσικοί των"Μάουνα-Kεα" Χαβάης και άλλων αστεροσκοπείωνδιέρρευσαν στο κύκλωματων σχολών αστρονομίας και αστροφυσικής των πανεπιστημίωντων ΗΠΑ, οτι οι 115 +340 νέοι δορυφόροι του Διός και του Κρόνου, στηνφωτογράφιση καιφασματοσκόπιση, δείχνουν οτι έχουν επιφάνεια από στιλπνό μέταλλοτιτάνιο.
 Από ανεξάρτητους ερευνητές πληροφορηθήκαμεοτι περίπου 40 αστρονόμοι στις ΗΠΑ πέθαναν με μυστηριώδη τρόπο"ανεξιχνίαστου θανάτου" το 2003.

Από το 2000 άλλααμερικανικά αστεροσκοπεία ραδιοτηλεσκόπιων και τηλεσκοπίων νετρίνων διερρευσανστα αμερικανικαπανεπιστημια την παρατηρηση περίπου 460 σφαιρικών πηγών ακτινοβολιώνυποατομικώνσωματιδίων και νετρίνων <στην πραγματικότητα οι σφαιρικές πηγέςείναι 600. ηαιτιολόγηση της ως άνω πληροφορίας κρίνεται μη δημοσιοποιήσιμη.

                                                  Απόσπασμα μυήσεως Ραβίνων στοβαθμό Αρχί-ραβίνου.

 Τόποςμυήσεως: Στοά "Μεγάλης Δρυός"Ν. Υόρκη, Ιανουάριος 1985. «.......Οόρκος σιωπής που δώσατε αδελφοί επί ποινήθανάτου σε περίπτωση παραβιάσεως, δενέχει ταπεινά προσωπικά κίνητρα, ή κίνητραγήινης οργανώσεως.  Αλλά προστατεύει τομεγάλο σχέδιο τουυπέρτατου κυρίου μας Μέγατρον Ιαχωβά  που εδώ και 13.000 έτη μετά την άφιξητηςΣελήνης  και της Λίλιθ στο παρόνπλανητικό σύστημα έχουν σαν σκοπό την ολοκλήρωση αυτού του Σχεδίου.Στη μύηση του ραβίνου, σας έγινε γνωστή ηΤεχνική των ανιόντων και κατιόντων, φωνητικών κραδασμών τής Καμπαλά  για πρόκληση φυσικών ολογραφικών φαινομένωνυλοποιήσεως και εξαϋλώσεως, που στους τέκτονες στοών ΟΤΟ και ΕΤΜ, παρουσιάζουμεσαν θαυματουργές ενέργειες πνευμάτων ή τηλεπάθεια.


Δεν σας έγινε όμως γνωστό ότιοι φωνητικοί κραδασμοίτης ΚΑΜΠΑΛΑ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΣΕ  ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ  ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ ΚΡΑΔΑΣΜΩΝ, που ανιχνεύονταιαπόδέκτες της Σεληνιακής Τεχνολογίας και της Τεχνολογίας των υπογείωνΑτλάντωναδελφών μας. Δεν σας έγινε γνωστό ότι ταλεγόμενα Θαύματα που καταπλήσσεται τα αισθητήρια όργανα των εθνικών τεκτόνωνΓκόιμ ( = κατωτέρων ανθρώπων), προκαλούνται από Τεχνολογία πομπών Σεληνιακής καιυπόγειας Ατλάντιας Τεχνολογίας που εστιάζουν ηλεκτρομαγνητικές ολογραφικέςσυχνότητες υλοποιήσεως και εξαϋλώσεως στον τόπο, από τον οποίον έλαβαν τοΚαβαλιστικό Κωδικό αίτημα κραδασμών, προς οποιοδήποτε σημείο επιφανείας τουπλανήτη.
 Και κυρίως δεν σας έγινε γνωστό ότι οι αδελφοίμας τής Σελήνης και των υπογείων στοών τουπλανήτη σας, χρησιμοποιούν τουςίδιους πομπούς συχνοτήτων, για την πρόκλησηαγγελικών θαυμάτων των επισήμωνΘρησκειών καθώς και των δαιμονικών θαυμάτωνμαύρης ή λευκής μαγείας, σύμφωνα μετην ορολογία που επιβάλαμε στους Γκόιμ ( =κατωτέρων ανθρώπων) .
 Ενώ οι εθνικοί Γκόιμ, πουμετρούν εισόδους καιεξόδους πνευμάτων στις Καβαλιστικές συνεδριάσεις τών στοών,είναι αδύνατον ναδιανοηθούν ότι παρακολουθούν τις ολογραφικές εστιάσειςσυχνοτήτων πουπροκαλούνται από την τεχνολογία των αδελφών μας, μία Τεχνολογίαπου είναι ικανήνα παράγει οποιοδήποτε φυσικό φαινόμενο, ακόμη και Τεχνικήαντιβαρύτητα, ακόμηκαι επέμβαση στην κυτταρική λειτουργία προς ίαση ή προςασθένεια.
 Οι άνθρωποι τουτεκτονισμού θα πρέπει νασυνεχίσουν να πιστεύουν στην πνευματική προέλευσηαυτών των θαυμάτων, διότιαποκάλυψη της προελεύσεως τών φαινομένων απόΤεχνολογία, θα μηδένιζε τηνψυχολογική τρομοκρατία που ασκούμε επάνω τους μέσωτης ΚΑΜΠΑΛΑ.


                                  ΜΕΝΤΑΤΡΟΝ  ΓΙΑΧΒΕ Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΩΝ ΚΡΟΝΙΩΝ
Πολύ δε περισσότερο δεν πρέπεινα γνωρίζουν την κοινή προέλευση των συχνοτήτων που προκαλούν φαινόμενα στηνΑδελφότητα της  Οδού ΑριστεράςΧειρός  και στην Αδελφότητα της Οδού δεξιάς Χειρός,απότους ίδιους πομπούς Τεχνολογίας που χειρίζονται υπογείως και υπεργείως οιίδιοιοι αδελφοί μας, υπό τις διαταγές του υπέρτατου Κυρίου μας Μετατρόν Ασμοντάι.
Κατανοείτε τώρα την σκοπιμότητασιωπής και τον βαθμόαπόρρητου αυτής της γνώσεως. Με κανένα τρόπο δεν νοείταιδιαρροή αυτής τηςγνώσεως, που αποκαλύπτει το ενιαίο και την ενοποίηση τωνπαρατάξεων (Θεός - Άγγελος)ή (Διάβολος - Δαίμονες). Ακόμα και μεταξύ απλώνΡαβίνων δεν πρέπει να γίνειαυτό γνωστό, διότι υπάρχει κίνδυνος απομυθοποιήσεωςτης πολικότητας (Θεός –Διάβολος) ή (Καλό - Κακό), με αποτέλεσμα καταστροφικόγια το τελικό μας σχέδιο θρησκευτικό-πολιτικης πολικότητας (καλού-Κακού) ή(Σοσιαλισμού - Φασισμού) ή (Χριστιανικού Σοσιαλισμού - Βουδιστικού Φασισμού).
 Lopön Tsechu RinpocheΕίναι αδιανόητο ναδιακινδυνεύσει ένα λαμπρό σχέδιο 13.500 ετών τώρα που πλησιάζει να ολοκληρωθεί.

Σε γενικές γραμμές γνωρίζετε ταγεγονότα από τη ραβινική σας μύηση. Τα σκάφηΣελήνη και Λίλιθ αναγκασθέντα ναεγκαταλείψουν τον αστερισμό του Αρκτούρου λόγωσυρρικνώσεως και Θανάτου του'Ήλιου "Ε" Βοώτου, ανεζήτησαν καταφύγιοσε νέο πλανητικό σύστημα γιαεπιβίωση των διασωθέντων πληθυσμών των πλανητώντου "Ε" Βοώτου.

 

Υπήρξε ευτυχής συγκυρία το ότι φθάνονταςστοπαρόν πλανητικό σύστημα, δεν συνάντησαν ενοποιημένες δυνάμεις σκαφώντήςΓαλαξιακής Κυβερνήσεως, αλλά κατάσταση διαμάχης μεταξύ του ηγέτου τουΠλανήτου  Κρόνου, ο οποίος είχε ανατρέψειτην Γαλαξιακήεκπροσώπηση των Ουρανιδών του Πλανήτου Ουρανού και του ηγέτου τουΠλανήτουΔιός, ο οποίος αντεπαναστάτησε εναντίον του Κρόνου προς επανασύνδεσητουΠλανητικού Συστήματος με την Κεντρική Γαλαξιακή Εξουσία.

 Τα σκάφη και τα πληρώματα του Διόςυπερίσχυσανστη διένεξη. Στο σημείο αυτό αφίχθησαν στη διαστημική μας περιοχή ταδύο σκάφηΣελήνη και Λίλιθ, υπό την ηγεσία του ακυβέρνητου ΑΣΚΟΝΤΑΪ ΜΕΤΑΤΡΟΝΙΑΧΩΒΕ-ΧΑΙ,του υπέρτατου κυρίου μας. Ο ΜΕΤΑΤΡΟΝ ζήτησε από τον Δία άδειααποβιβάσεωςπληθυσμών από Σελήνη και Λίλιθ, προς επιβίωση στον πλανήτη Γη.

 Η άδεια εδόθη μόνον δια την ήπειροΑτλαντίδα,που ανήκε στην αρμοδιότητα διοικήσεως του υφισταμένου του Διός,Ποσειδώνος καικατοικείτο από δέκα Ανδρομέδιες φυλές Ελλήνων, αρχικού αποικισμούαπό τονΓαλαξία τής Ανδρομέδας. Τα μεταγωγικά σκάφη Σελήνης και Λίλιθ,αποβίβασαν τουςπρογόνους μας, οι οποίοι όμως σύντομα εγκατέλειψαν την λατρείακαι την ηγεσίατου ΜΕΤΑΤΡΟΝ και εστράφησαν στη λατρεία του Ποσειδώνος και τουΔιός,αφομοιωθέντες από τα Ελληνικά Ανδρομέδια φύλα των δέκα Ποσειδωνίων φυλών.

 Αυτό εξόργισε τον Γιαχβέ ΜΕΤΑΤΡΟΝ, ΟΟΠΟΙΟΣΕΒΥΘΙΣΕ την Ατλαντίδα στον Ατλαντικό ωκεανό, δημιουργώντας επάνωτηςηλεκτρομαγνητικό χαμηλό πυκνώσεως πρόσθετης βαρύτητας.

 Διασώθηκαν μόνον οι άποικοι τωνεκτόςΑτλαντίδος περιοχών, δηλαδή η ομοφυλία τών Μογγόλων, των Ισραηλινών καιτωνΑράβων. Αυτό το γεγονός υπήρξε αφορμή και αιτία ολοκληρωτικού πολέμου μεταξύΔιόςκαι Γιαχβέ ΜΕΤΑΤΡΟΝ.

 Στο διαστημικό πόλεμο που ακολούθησε,οΜΕΤΑΤΡΟΝ-ΓΙΑΧΒΕ προσεταιρίστηκε τις ηττημένες από τον Δία δυνάμεις τούΚρόνουκαι όπως ήταν φυσικό και τα γήινα Κρόνια ιερατεία.

 Ο Ζευς προσεταιρίστηκε τις δυνάμεις  Ουράνιων και τα αντίστοιχα γήιναιερατείαΟυράνιων. Η κατάσταση που προέκυψε ήταν χαώδης. To στρατόπεδο τουΜΕΤΑΤΡΟΝπεριείχε υπέργειες δυνάμεις του Κρόνου, της Σελήνης και της Λίλιθ.


Επίσηςγήινες δυνάμεις πουαποτελούνταν από  Κρόνιες,Σεληνιακές,Λιλιθιανες  και υποχθόνιεςδυνάμειςτων  Κρονίων ηττηθέντων από τονΔία.

Toστρατόπεδο του Διός περιείχευπέργειες δυνάμεις πλανητών Ουρανού, Διός, γήινεςδυνάμεις Ουρανού, Διός καιυπόγειες δυνάμεις Ουρανιδών ηττηθέντων από τονΚρόνο.

Λόγωγεωλογικών μεταβολών πουακολούθησαν την βύθιση της Ατλαντίδος, κατεστράφησανστην Ευρώπη οι αντίπαλοιστρατοί Ατλάντων - ομοφύλων αφ ενός και Ελλήνων αφ'ετέρου, όπως αναφέρεται απότον Τίμαιο και από τον Κριτία του Πλάτωνος.

ΓΙΑΤΙ ΕΞΑΦΑΝΗΣΤΗΚΑΝΤΑΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ ΤΩΝ [ΟΥΡΑΝΙΩΝ- ΕΛΛ-ΗΝΩΝ] ΑΠΟ ΤΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ   ΟΛΟΥΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ !!!


 
Τα συγγράμματα  αυτά πρέπει να εξαφανιστούν απότιςβιβλιοθήκες τών Ελλήνων, διότι καθιστά δυνατή στους αντιπάλους μας(Ανδρομέδιους-Έλληνες) τη διερεύνηση τής ιστορικής τους  οδού.

 Ομοίως και το σύγγραμμα Θεογονία, τουΗσιόδου,όπου τίθεται επικινδύνως στο  φωςηδιαμάχη (Ουρανιδών= ΟΥΡΑΝΙΕΣ ΥΨΗΛΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ) μεταξύ Κρόνου και Διός.

Μέχρι εδώ τα πάντα σας  είναι γνωστά από τη ραβινική σας μύηση.  Η πρόγνωση που θα σας δοθεί στηναρχί-ραβινικήσας μύηση αφορά στην επικράτηση του συνασπισμού σκαφών (ΜΕΤΑΤΡΟΝ –ΚΡΟΝΟΥ) λόγωπαραδόξου αιφνίδιας αποχωρήσεως των σκαφών του συνασπισμού (Διός –Ουρανού),ενώ υπερίσχυσαν στη διαστημική μάχη, εν μέρει στην εσωτερική κοιλότητατουπλανήτη μας και εν μέρει στους τρεις πλανήτες Ποσειδώνα, Πλούτωνα,Ουρανό,έξωθεν τροχιάς πλανήτου Κρόνου.

 Από τον Δία γνωστοποιήθηκε στονΜετατρόν-Ιαχβέ, ότι απεχώρησε νικών δια να αποφευχθείκαταστροφή τής γήινηςπανίδας και χλωρίδας, εν αναμονή υπέρτερων γαλαξιακώνδυνάμεων, που θασυντόμευαν τη διάρκεια του διαστημικού πολέμου. Τα  σκάφη αυτά του Διός ορμώμενα από βάσειςεντόςτης γήινης κοιλότητας και εκ των τριών εξωτερικών πλανητών συνεχίζουνμέχρισήμερον τις ανιχνεύσεις τους στην επιφάνεια του πλανήτου μας, συνοδευόμενααπόσκάφη 13 πλανητών μάχης τής Γαλαξιακής Κυβερνήσεως που εισήλθαν στοπλανητικόμας σύστημα το 1984, ως εκπρόσωποι δεκατριών γαλαξιών τοπικού σμήνουςΓαλαξιών,κληθέντων από σκάφη του Μεγάλου Ανδρομέδιου εχθρού μας Διός.


Μεκανένα τρόπο αυτά τααντίμετρα δεν πρέπει να κοινοποιηθούν ούτε σε εθνικούςΑνδρομέδιους, ούτε και σεαπλούς ραβίνους αδελφούς. Τα αντίμετρα απαιτούνγνώσεις φυσικής που εν μέρειέχετε ΚΑΜΠΑΛΙΣΤΙΚΩΣ και εν μέρει θα λάβετε στοτέλος της μυήσεώς σας. Θα έχετετην μεγαλειώδη ευκαιρία να διαπιστώσετε με πόσηευφυία το ενιαίο σχέδιό μας(Θεός - Διάβολος), με τις πολιτικές τουαντιστοιχίες, προεκτάσεις (Σοσιαλισμός -Φασισμός), Θα ανατρέψει τηνπολιτισμική ροπή του Εξελληνισμένου Ανδρομέδιουπλανήτου Γη. To πρόγραμμαΑρμαγεδών πρέπει να επιταχυνθεί το μέγιστο δυνατόν.Διότι ήδη από το 1947δεχόμεθα, στο πλανητικό μας σύστημα, συστηματική ανίχνευσησκαφών τήςΓαλαξιακής Κυβερνήσεως, εξ εκείνων τού Διός. "Εχουμε ενδείξειςότι μεταξύαυτών των σκαφών υπάρχουν και σκάφη Γαλαξία Ανδρομέδας κληθέντα απότα σκάφηΔιός των τριών εξωτερικών Πλανητών. Πιστεύουμε ότι τα σκάφη αυτάπροέρχονταιαπό τους δεκατρείς πλανήτες μάχης των δεκατριών Γαλαξιών του τοπικούσμήνουςΓαλαξιών ΚΝΟΖ 3 με κέντρο την Ανδρομέδα. Πολλά εξ αυτών ήλθαν σε επαφήμε γήιναμέλη Ανδρομεδίων Φυλών και ιδιαιτέρως με Ανδρομέδιους "Ελληνεςπροςμετάδοση οδηγιών ή λήψη στρατηγικών πληροφοριών τού εξοπλισμού μας.'Εχουμεφροντίσει ώστε οι γήινοι μάρτυρες τέτοιων συναντήσεων να εγκλεισθούνσεψυχιατρεία και να υποστούν ηλεκτροσόκ προς απόσβεση μνήμης των εμπειριώντων.To σκάφη αυτά πολλάκις ζήτησαν από τα κέντρα τηλεπικοινωνίας τωνστρατηγικώνμας εγκαταστάσεων την παράδοση του πλανήτου άνευ όρων. Μας εδόθητελεσίγραφοεπεμβάσεως. Θα αμυνθούμε όμως με όλες τις δυνάμεις των έξι εσωτερικώνπλανητών,της Σελήνης, της Λίλιθ, των ΗΠΑ, της ΕΣΣΔ και των υπολοίπων εθνών.Όποια κι ανείναι η έκβαση του επικείμενου πολέμου των άστρων, οι γήινοι γκόιμείναιπεπεισμένοι ότι η Γαλαξιακή Κυβέρνηση είναι διαβολική δύναμις δαιμόνωνκαιδιαβολικών ΑΤΙΑ και Γαλαξιακής Αυτοκρατορίας Φασισμού. Οι αδελφοίμαςΧρηματοδότες της κινηματογραφικής Τέχνης έχουν σύμφωνα με τις οδηγίεςμας,παρουσιάσει στο παγκόσμιο κοινό την Γαλαξιακή Κυβέρνηση σανΑυτοκρατορίαΦασισμού που επιτίθεται στη Γη. (Ο πόλεμος των άστρων). Δικά μαςσκάφη τουΚρόνου και της Σελήνης Θα επιτεθούν στη Γη, ώστε αν ηττηθούμε να είναιαδύνατονγια την Γαλαξιακή Ομοσπονδία να αποβιβάσει πληρώματα που να μπορούννασυμφιλιωθούν με τους γήινους, μετά από την μομφή φασιστικού διαβόλουδιαφθοράς πουΘα τους έχουμε επιρρiψει, μέσω των καταστροφών που Θα προκαλέσουνTo οπλικά μαςσυστήματα και οι πομποί μας συχνοτήτων ολογραφικών φαινομένων. Ημομφή Θα είναιαπόλυτη εναντίον τής Γαλαξιακής Κυβερνήσεως μέσω της Ατλάντιαςκαι Κρόνιαςυπόγειας Κενταύριας Τεχνολογίας, που με εντολή του Γιαχβέ θα ανέλθεισε λίγοστην επιφάνεια του πλανήτου μας με το πλαστό όνομα του Διός και τουΑπόλλωνος ήΑπολλύωνος ή Αβαλών όπως αναφέρεται στο πρόγραμμα της Αποκαλύψεωςτης ΑγίαςΓραφής μας, στο κεφάλαιο Ο', εδάφιον ΙΙ. Ήδη από το σημείο εκκινήσεωςτουγεωπολιτικού σχεδίου μας στη Μεσοποταμία 680 χρόνια πριν από τη γέννησητουαδελφού μας Ιησού, έχουμε διαφθείρει τα ιερατεία του Διός και τωνδώδεκαυφισταμένων του με αδελφούς μας, οι οποίοι τα διέβρωσαν αναλαμβάνονταςτελικώςτην ηγεσία τους, αρχίζοντας από την Ελληνική Κολχίδα, όπου η σημερινήΜογγολίακαι το Θιβέτ και συνεχίζοντας με τους Ελληνικούς πολιτισμούςΜεσοποταμίας,Βαβυλώνας, Περσίας, Δελφών, Αιγύπτου, Ετρούσκων, Ρώμης, ΒορείουΕυρώπης,Αμερικανικής Ηπείρου προς μια γενοκτονία των Ανδρομεδίων Φυλών σε βαθμόπου ναείναι βέβαιη η εξαφάνισή τους από το πρόσωπο του πλανήτου. Διαφθείραμεταιερατεία τους, τα οποία κρατούσαν τις παραδόσεις των προηγουμένωνδιαστημικώνΚυρίων, σε τόσο μεγάλο βαθμό, που έγιναν συνώνυμα τής διαφθοράς,τουεκφυλισμού, της πείνας, των ασθενειών, των πολέμων και τηςανέντιμηςδιοικήσεως, της προδοσίας και της ειδωλολατρίας, ώστε να μη θυμίζουνπλέον σετίποτα τα αρχέτυπά τους. Στο χρονικό σημείο της έκτης γεωπολιτικήςδυνάμεως πουιδρύσαμε στη Ρώμη, αντικαταστήσαμε τους δώδεκα Ολύμπιους Θεούς,τους οποίουςφθείραμε στα μάτια των γκόιμ, με τους δώδεκα μαθητές του αδελφούμας Ιησού.Έτσι τo Ελληνικό δωδεκάθεο Διός και ο Ελληνικός μονοθεϊσμός του Φάνη(Ορφικήθρησκεία), κατεστράφησαν υπέρ του Ατλαντικού πλέον δωδεκαθέου του ΜΕΤΑΤΡΟΝ-Γιαχβέκαι υπέρ του ισραηλινού, μογγολικού Ουράνιου αραβικού δωδεκάεδρου12φυλου, μετους δώδεκα συμβολικούς ναούς και τις δώδεκα πύλες τής άνωΙερουσαλήμ τηςΣελήνης, όπως αυτές αναφέρονται στη Αποκάλυψη του αδελφού μαςΙωάννου στηνΒίβλο, δια να επαληθευτεί το ρηθέν υπό του προφήτου Ζαχαρία,κεφ.Ο', εδάφιο 13:« Θα στρέψω τα έθνη εναντίον των τέκνων σου Ελλάς. Tα τέκνατης Σιών θακαταστρέψουν τους ενάντιους Έλληνες με λίθους σφενδόνης στομέτωπο». Δηλαδή μεπνευματικούς λίθους θρησκειών και πολιτικοοικονομικώνθεωριών, που επινοήσαμεεναντίον του πνεύματος ή μετώπου της κεφαλής τώνΕλλήνων, για απόλυτη αφασία,αποβλάκωση και διαίρεσή τους. (παράδειγμα το δήθεν"ιστορικό γεγονός"τής μονομαχίας μεταξύ τού Έλληνος Γολιάθ και τουεβραίου Δαυίδ).ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ   ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ     ΓΙΑΟΣΟΥΣ ΘΕΛΟΥΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΡΑ( Πολιορκούμεθαπανταχόθεναδελφοί, αλλά δεν πτοούμεθα, με τη δύναμη του υπέρτατου κυρίου μαςΓιαχβέΑσμοντάι Μέτατρον. Ομοίως η γνώση που θα σας δοθεί στην αρχιραβινική σαςμύησηαφορά στην στρατηγική ανάγκη που προέκυψε ώστε οι υπόγειοι ΚένταυροιΚρόνιοικαι οι υπόγειοι Άτλαντες να υποδύονται στις εκπομπές συχνοτήτων προςτηνεπιφάνεια του πλανήτου Γη, τους υπογείους Ουρανιδείς και τους υπογείουςΔιίουςτής εσωτερικής κοιλότητας του πλανήτου, ώστε να επιρριφθεί στους τελευταίουςημομφή διαβολικών δυνάμεων, αβύσσου ή ταρτάρων, μέσω εκπομπών διαφθοράςκαιεκφυλισμού τών γήινων κατοίκων τής επιφανείας. Παρακολουθούν τα σκάφη τουΔιός,όλες τις ολογραφικές εστιάσεις συχνοτήτων μας, που προκαλούνται απότηντεχνολογία των αδελφών μας, η οποία είναι ικανή να παράγει οποιοδήποτεφυσικόφαινόμενο, ακόμη και Τεχνική αντιβαρύτητα, ακόμη και επέμβαση στηνκυτταρικήλειτουργία προς ίαση ή προς ασθένεια. Η Μύησή σας, ομοίως αφορά στηστρατηγικήανάγκη που προέκυψε ώστε οι υπέργειοι Κρόνιοι, Σεληνιακοί καιΛιλιθινοί, ναυποδυθούν τους υπέργειους των εχθρικών πλανητών Ποσειδώνος,Ουρανού, Πλούτωναώστε να τους επιρρίψουν την μομφή των διαβολικών δυνάμεων τουδιαστήματος, όπωςπεριγράφεται στην αποκάλυψη της Βίβλου μας, ο Δράκων που σύρειμε την ουρά τουτο τρίτο των αστέρων, δηλαδή τους τρεις εξωτερικούς από τουςεννέα πλανήτες. Οιστρατηγικές αυτές ανάγκες ικανοποιήθηκαν πλήρως μέσω τουαριστοτεχνικού διπλούπαιχνιδιού Θαυμάτων (Θεού - Αγγέλων) και (Διαβόλου -Δαιμόνων), από τηνΤεχνολογία των υπέργειων, επίγειων και υπόγειων αδελφών μαςΑγγέλου - Γιαχβέ,Αλλελού - Ια. Στη σημερινή τελετή ορκωμοσίας δεν Θαπροσθέσουμε πολλά ακόμη.Στην αυριανή έναρξη μυήσεως θα έχετε την ευκαιρία ναεισέλθετε στηναπομυθοποίηση της Αποκαλύψεως του Ιωάννου της Αγίας Γραφής μας,με πλήρηανάλυση της Σεληνιακής και της υπόγειας Ατλάντιας Τεχνολογίας μας, πουΘαχρησιμοποιηθεί για το σχέδιο Αρμαγεδών, προς τρομοκρατία και εξόντωσητωνΑνδρομεδίων (=Ελληνικών) φυλών. Θα σας δοθούν τα αντίμετρα προστασίας απότηνΤεχνολογία αυτή, ώστε να προστατεύσετε τους κατά τόπους αδελφούς μας, εκείόπουθα διορισθείτε.)

ΟΣΑ ΘΑ ΘΕΛΑΤΕ ΝΑΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝΙΣΤΟΡΙΑ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΠΟΛΛΑ ΧΡΟΝΙΑ ΚΡΥΜΕΝΑ!!!

Υπάρχει σήμερα μια μεγάληκαιποικίλη πληροφόρηση και παραπληροφόρηση επί των περισσοτέρων ζητημάτων πουμαςαπασχολούν. Υπάρχουν καταθέσεις σημερινών ανθρώπων που έχουν ενσαρκωθείαπόάλλους κόσμους για κάποιο συγκεκριμένο λόγο στους οποίους είτε έχει γίνειγνωστόςείτε όχι ακόμα.

 Αρκετοί από αυτούς όταν δενδεσμεύονταιμεταδίδουν κάποια γνώση, φυσικά επί παρελθόντων καταστάσεων.Δυστυχώς ο Ιερέαςτης Σαίδος της Αιγύπτου που αποκάλυψε στον Σόλωνα ότι ότανφθάνει κάποιοςπολιτισμός στην κορύφωσή του έρχεται κάτι σαν θεϊκός άνεμος καιτα σβήνει όλααναγκάζοντας τους ανθρώπους να αρχίσουν από την αρχή (μηδενικήβάση).

Το ερώτημα που μπορεί νασαςγεννηθεί επειδή δεν έχετε μόνον την περιέργεια να μάθετε αλλά κουβαλάτεκαιέναν Εισαγγελέα μαζί σας, σίγουρα θα είναι, αν πιστεύω τέτοια πράγματα;Ηαπάντηση είναι ναι, αφού πρώτα κραδασμιακά διαισθανθώ την αλήθεια ή όχι.Μην ξεχνάτε ότι11.000.000χρόνια δεν είναι κάτι τόσο εύκολο, τουλάχιστον να προγραμματισθεί ήνα μετρηθεί. Πολιτισμοί δημιουργήθηκαν και χάθηκαν. Η όψη του πλανήτητροποποιήθηκεδραματικά, με ανατροπές ή και οτιδήποτε άλλο μπορεί να φαντασθείκανείς.Στεριές αναδύθηκαν και στεριές βούλιαξαν.Οι πρωταρχικοί κάτοικοιτηςΓαίας υποδουλώθηκαν σε ξένες φυλές του διαστήματος και όταν λέμευποδουλώθηκαντο εννοούμε. Υπήρξαν τραυματικές εμπειρίες από την κατάσταση αυτή...; ...;...;που άφησαν μια ενστικτώδη απέχθεια προς τα ερπετά. Κάποια στιγμήάλλαξαν ταπράγματα και αναπτύχθηκε πολιτισμός που έφθασε σε κάποια κορυφή(ανώτερη τηςσημερινής) ήταν η Λεμουρία σε μια μεγάλη Ήπειρο απροσδιόριστης τηςακριβούςθέσης η οποία είχε αναπτύξει διαστρικό πολιτισμό. Οι σοφοί τηςκατάλαβανέγκαιρα το επερχόμενο τέλος της (δεν ήταν σαν της Ατλαντίδος) καιφρόντισανέγκαιρα να φυγαδεύσουν ότι έπρεπε να φυγαδευτεί κάπου στην Ασία όπουλέγεταιότι δημιουργήθηκε ολόκληρη υπόγεια πολιτεία που βρίσκεται πολύ ποιο πάνωαπότον πολιτισμό μας και το επίπεδό μας.Επειδή όμως δενυπάρχουνστοιχεία στα οποία να μπορεί να στηριχθεί κανείς επειδή φαίνεται ότιυπάρχειφράγμα στα 100.000 χρόνια κάπου εκεί γύρω θα προσπαθήσουμε να δούμε τιμπορείνα συνβει.  ΠΕΡΑ  ΑΠΌ    ΤΗΝ     ΙΣΤΟΡΙΑΜια φορά και έναν καιρό...;...; ...; ...; ...;πολύ - πολύ, μα πάρα πολύ μακρινό ...;.Πρίν 140.000.000  χρόνια αναδύθηκε από την ρευστή μάζατουΠλανήτη  μας ο Όλυμπος ως κέντροτηςΠελαγονικής οροσειράς που η ανάδυσης της επακολούθησε. Έχει μία μικρή...;!Διαφορά 100.000.000 ετών από τα αρχαιότερα βουνά.ήταν δηλαδή το πρώτο τμήμαπουστερεοποιήθηκε από την ρευστή και ίσως ομιχλώδη και οπωσδήποτε καπνίζουσαμάζατου πλανήτη. ΄Οσοι τον επισκέπτονται έχουν την τιμή να πατούν τοαρχαιότεροκομμάτι γης. ΄Αραγε το αισθάνονται; Δείχνουν τον ανάλογο σεβασμό;Αφού λοιπόνήταν το πρώτο τμήμα στέρεας γης, προηγήθηκε και στις υπόλοιπεςδιεργασίες πουοπωσδήποτε τον κατέστησαν το λίκνο της πρώτης ζωής στον πλανήτη.Ας τονπαρακολουθήσουμε. Ο συνδυασμός έγινε! Ο από μηχανής θεόςπουακούει στο όνομα ΑΡΗΣ ΠΟΥΛΙΑΝΟΣανακαλύπτει και μελετάει τον αρχάνθρωποτων Πετραλώνων της Χαλκιδικής ηλικίας 700.000 ετών . Eδώβέβαια εννοούμαι ότανλέμε αρχάνθρωπο , άνθρωπο περίπου της σημερινής μορφήςδηλαδή έμφρονα άνθρωπο,ενώ έχουν βρεθεί στην Χαλκιδική (Ν. Τρίγλια) υπολείμματαεργαλείων και ανθρώπου11.000.000 ετών(γεγονός που έχει προκαλέσει την εύσχημοή  μάλλον απροσχημάτιστη καταδίωξη καισπίλωσητου καθηγητή (κ. Άρη Πουλιανού). Τι περισσότερο μπορούσε να γίνει απόαυτό γιανα βεβαιωθούμε ότι ο κ. καθηγητής βρισκόταν στον σωστό δρόμο, γεγονόςπουενοχλούσε τους πάτρωνες μας που επιθυμούν να θάψουν οτιδήποτε προϊστορικόήιστορικό υπάρχει σχετικά με την γαλάζια μας χώρα.Νομίζω ότι δενχρειαζόμαστεπερισσότερες αποδείξεις για να καταλήξουμε ότι  το λίκνο της ζωής προσδιορίζεται στους ήμερους κάμπουςμεταξύ Κερκίνης (Μπέλες)-Πάϊκου-Βόρρα-Βερμίου-Πιερίων-Ολύμπου-Χολομώντα-Κρουσίων,και Κισσάβου (΄Οσσας) και στις Βόρειες όχθες της Θεσσαλικής λίμνηςστον ομφαλόπου λέγεται Ελλάς. Οπωσδήποτε ο πρώτος άνθρωπος εδώ βρέθηκε ήδημιουργήθηκε, ήκατέβηκε από τα κλαδιά ή βγήκε από την θάλασσα, ή έπεσε απότον ουρανό. Είναιποια θέμα γούστου ποια θεωρία ασπάζεται ο καθένας. Άλλη όμωςη θεωρία και άλλο ηπραγματικότητα. Ο άνθρωπος δημιουργήθηκε εδώ σαν άνθρωποςκαι βελτιώθηκε απόαυτούς που ήλθαν από έξω και έφεραν μαζί τους  Έλληνες.Και έζησε στις παραΟλύμπιες περιοχές και στους κάμπους  τηςΑιγίδας. Αυτή η γη με το ήρεμοκλίμα,  τουεπέτρεψε να υπάρχει και ν'απλώνεται  στηνΜ. Ασία αλλά και στηνΙταλική χερσόνησο, διότι και το Ιόνιο ήταν στεριά. ΤηνΙόνια πεδιάδα διέτρεχε οποταμός Υδρίας, την δε Αιγιίδα ο ποταμός Αιγαίος. Είχετην ατυχία να είναιμάρτυρας των τελευταίων γεωλογικών αναστατώσεων του πλανήτη.Πράγματι  έγινε η καταβύθιση της Αιγιϊδαςκαι οδιαχωρισμός Οσσης- Ολύμπου με την έκχυση της Θεσσαλικής Θάλασσας στοΑιγαίο κατάτο 15.000π.Χ. Ακολούθησαν χρόνια αναστατώσεων και ανακατατάξεων. Οιάνθρωποιξετρελλαμένοι προσπαθούσαν να επιβιώσουν, ο αγώνας ήταν σκληρός καιπολλέςφορές άνισος.Οι διάφορες εποχές τηςΓήςπέρασαν και επέδρασαν στα πολιτισμικά των Ανθρωποειδών . Γύρω στο 25.000 π.χ.κάτιπρέπει να έγινε. Κάτι κοσμικό ή αν θέλετε αστρονομικό. Κάτι άρχισε σιγά -σιγά ναλλάζει. Έχουν  ανακαλυφθείτοιχογραφίεςστο Λουσσάκ -λε- Σατώ χρονολογημένες πριν περίπου 20.000 χρόνιαπου δείχνουνδιαφορετικά πράγματα από αυτά που θα περιμέναμε. Αντί να εικονίζειανθρώπους τωνσπηλαίων όπως μπορούμε να φαντασθούμε με τις αντίξοες συνθήκεςπου θαεπικρατούσαν, να είναι βαρεία ντυμένοι και εν πάση περιπτώσει μεχαρακτηριστικάχονδροειδή (ζωώδη) έχουμε ν αντιμετωπίσουμε ανθρώπους μεχαρακτηριστικά όπως τα δικάμας και ενδυμασίες πανάλαφρες, και μιλάμε γιαενδυμασίες και όχι Αρκουδοτόμαρα.Κοντά στην λίμνη Τούγκ Φλίντηςεπαρχίας Γιουνάν της Κίνας υπάρχουν βραχογραφίες χρονολογημένες πριν45.000χρόνια. Στην  Ικα του Περού  υπάρχουν στην κατοχή του ιατρού Δρ.ΚαμπρέραΝταρκέα εγχάρακτοι λίθοι (πέτρες) που αναφέρονται στη Μεσοζωϊκή ήτριτογενήπερίοδο, κατά τους ειδικούς. Βέβαια σύμφωνα με το κατεστημένο οάνθρωποςεμφανίσθηκε στον Καινοζωικό αιώνα και μάλιστα στην τεταρτογενή περίοδο.¨Όμως!Οι υπ όψιν λίθοι περιγράφουν θαυμαστέςκαταστάσεις  ακόμα καιγια σήμερα(εγχειρήσεις καρδιάς, εγκεφάλου κ.ά.). Τι έχει συμβεί; Αλλού  υπήρξεεξέλιξης και αλλού όχι ; Κατά πάσαπιθανότητα, η διαμόρφωση των περιοχών ήτανδιαφορετική, οι κλιματολογικέςσυνθήκες το ίδιο, έτσι έχουμε και τιςδιαφοροποιήσεις μας.

http://atheaton.yupiblogs.gr/

Next previous home

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More