7 Φεβρουαρίου 2012

ΨΥΧΟΤΡΟΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ: MASER ΓΙΑ ΔΙΑΒΑΣΜΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΜΦΥΤΕΥΣΗ ΣΚΕΨΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΠΛΗΡΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΗΣ Ο.Ε.Α. ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΕΛΗΝΙΑΚΗΣ ΨΥΧΟΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ..
ΔΙΟΤΙ ΑΥΤΗ ΣΤΟΧΕΥΕΙ ΟΛΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΣΚΟΠΕΥΣΗ LINK/LAP/MASER ΑΠΟ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΝΕΤΡΙΝΙΚΕΣ ΕΞΕΔΡΕΣ ΚΑΙ ΝΕΤΡΙΚΑ ΣΚΑΦΗ...

ΦΡΙΚΗ !!!

MASER BEAMS READING SUBVOCALISED THOUGHTS

The latest advance in electronic mind control is equipment that uses special types of microwave beams called MASERs (Gyrotron Resonance Masers). These are the laser equivalent of microwave beams.
MASER stands for Microwave Amplification by Stimulation Emission of Radiation. A LASER is a MASER that works with higher frequency photons in the ultraviolet or visible light spectrum (photons are bundles of electromagnetic energy commonly thought of as “rays of light” which travel in oscillating waves of various wavelengths) .
These MASER beams have been used to develop something called synthetic telepathy. This is the ability to read people’s minds from a distance. Electronic scanning of victims’ brains by monitoring the electromagnetic (EM) emissions from peoples brains and using amongst other things, the brain waves (as measured on an EEG), to read the victim’s subvocalised thoughts.
In synthetic telepathy, the weak electromagnetic signals in the brain associated with subvocalised thought, are connected to a computer by use of electrodes, or in more advanced mechanisms by MASER beams. Sophisticated computer systems have learnt to read the subvocalised thoughts in the brain, by associating a specific brain exciting potential, with a particular word. In this case, only one specific language can be decoded, as each word in a language has a specific set of frequencies that must be discovered. Once the donkey work of finding the specific frequencies for all the words in a language has been programmed into a super computer, which can carry out massive parallel processing, fuzzy logic software is used to match this with real world excitation potential associated with subvocalised thought obtained from thousands of abductees, who are used to calibrate the synthetic telepathy devices.
Synthetic telepathy detects the I5Hz, 5 milliwatt auditory cortex brain emissions, that are linked with the excitation potentials in the brain associated with subvocalised thought. New technology, involving low frequency microwaves and RF, has enabled devices to be built which can scan through walls and look inside peoples’ bodies like X-rays. This enables security personnel to see a target in his own home and to track him throughout the house. Further to this, being able to see inside the victim’s head, would allow computer controlled targeting of specific brain centres in the victim’s brain, even when he was walking around the house. A scan of the specific brain emissions given off when the victim subvocalises using an array AF pulsed frequency MASERs fired at the specific brain centres of the subversive, while he resides in his own home, enables the victim to be scanned. By finding an array of ELF pulse modulated MASERs, which scan up and down the window of frequency emissions given off by subvocalised thought, interference effects can be measured in the MASER beam. The victim’s ELF brain emissions will interact constructively or destructively with the pulse frequency MASER carrying ELF in the ELF window associated with subvocalised thoughts.
If we fire an array of pulsed MASERs, which are out of phase with each other, extraneous noise can be filtered out in the digital domain. Since the converging ELF modulated MASERs are being effected by the low level emissions in the victim’s brain, the shifts in the ELF pulsed signal going into the subversive’s brain can be detected.
A simplistic version of this would be the LASER beam shone at the window of the person that is being bugged. The vibrations in the window cause modulations in the LASER that can be converted into electrical signals and hence into sound. In this way the subvocalised thoughts in the victim’s brain can be read. Having already built up a library of excitation potential signatures for differing words and groupings of words, a sophisticated computer can begin to decode the emission signatures into word streams. In this way the subvocalised thoughts of the victim can be stored in the memory of a supercomputer and analysed to give a read out of what the target is thinking.
Using ELF audiograms carried by a single pulse-modulated Maser, subvocalised thoughts can be placed in the victim’s brain. This enables synthetic telepathy operators the ability to enter into conversations with the subversive to drive him mad or to bring up key words which will get the victim thinking about the information they wish to find. Visual cortex excitation potentials can also be broadcast into the victim’s brain so that illusory images can be projected into their brain to drive them mad, or to program them to commit suicide.ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ

Next previous home

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More